outside the box thinking info@otbt.nl
Medicatiebeleid

OTBT verzorgt ook trajecten om het volledige medicatiebeleid binnen instellingen te evalueren.

De meeste aanvragen komen bij ons binnen in het kader van HKZ certificeringen en controles van IGZ.

Maatwerk

Het traject start altijd met een intake gesprek (kosteloos). In dit gesprek inventariseren we de wensen en eventuele eisen die er liggen. Na dit gesprek brengt OTBT een gedetailleerde offerte uit.

Ieder traject is volledig maatwerk. Documenten worden ook volledig aangepast op uw organisatie. Alle trajecten worden op basis van fixed-price aangeboden.

Mogelijke onderdelen traject

Een traject kan bijvoorbeeld bestaan uit het implementeren van een medicatieprotocol, het trainen van uw medewerkers, het ontwerpen van een MIC formulier, het opstellen van een medicatie beleidsdocument of afspraken maken met apotheker of andere betrokken instanties. 
Het kan het zijn dat één van onze medewerkers een dagdeel meeloopt in de organisatie om de huidige manier van werken in beeld te brengen.

Medicatieprotocol

OTBT kan een medicatieprotocol voor uw organisatie schrijven. Er wordt altijd gestreefd naar zo min mogelijk afwijkingen van de huidige manier van werken. 
Daarnaast kunnen uw medewerkers begeleid worden tijdens de implementatie door middel van training of extra controle door één van onze medewerkers.

Melding Incident Cliënt (MIC) formulier

Om inzicht te krijgen in de medicatiefouten die er voorkomen in uw organisatie is het noodzakelijk om alle incidenten te registreren.

HKZ certificering of igz controle

In veel gevallen zal het volledige medicatiebeleid onder de loep genomen moeten worden. OTBT evalueert uw huidige beleid en kan uw organisatie begeleiden om de benodigde veranderingen te implementeren.

Vrijblijvend een intake gesprek aanvragen? Klik hier.