Medicatieveiligheid: dubbele controle

07-05-2019

In principe moeten alle medicijnen die niet via GDS (zakje) gegeven worden, dubbel gecontroleerd worden. Dit betekent dat alle 'losse medicatie' dubbel gecontroleerd en dubbel afgetekend moet worden. In de praktijk bleek dat dit niet altijd haalbaar is, dus om het werkbaar te houden en omdat er verschil is in risico heeft de inspectie (IGJ) besloten dat de dubbele controle altijd nodig is, tenzij de apotheker aangeeft dat het risico acceptabel klein is.

Wie bepaalt?

Zorgorganisaties kunnen afspraken maken met apothekers over welke medicatie dubbel gecontroleerd moet worden. De dubbel te controleren lijst van de KNMP is opgesteld als uitgangspunt voor deze afspraken.

In veel gevallen zal de apotheek de lijst 1-op-1 overnemen en aangeven op de aftekenlijst wanneer er dubbel gecontroleerd en afgetekend moet worden. De dubbel te controleren lijst is recent aangepast (zie wijzigingen hieronder).

Deze en andere onderdelen komen aan bod in de cursus medicatieveiligheid en verstrekking.

Wijzigingen april 2019

Geneesmiddelen die van de lijst zijn afgehaald:

1- Alle geneesmiddelen die het kenmerk hadden ‘smalle therapeutische breedte’ zijn opnieuw bekeken. Een aantal geneesmiddelen voldeed niet meer aan de definitie van ‘smalle therapeutische breedte’.
De volgende middelen zijn van de lijst gehaald: amiodaron, colchicine, kinidine, lidocai╠łne en sotalol.
Hoewel fenprocoumon officieel ook niet meer onder de ‘smalle therapeutische middelen’ lijst valt, heeft het Platform medicatieveiligheid care, vanwege het risico op bloedingen of trombose bij onjuiste dosering, besloten dit middel wel te handhaven op de dubbel controleren-lijst.

2- Oncolytica die per ‘lopend’ infuus worden toegediend, zijn van de lijst afgehaald. Geneesmiddelen die intraveneus worden gegeven, worden, voor toedienen, al dubbel gecontroleerd.

Geneesmiddelen die op de lijst zijn toegevoegd:

1- De volgende geneesmiddelen zijn op de lijst ‘nauwe therapeutische breedte’ toegevoegd.

2- Orale oncolytica

Medicatieveiligheid: Waar zoek je informatie over medicatie?

10-04-2019 Tijdens de cursus krijgen we regelmatig de vraag waar het beste gezocht kan worden naar informatie over de medicatie die ze moeten verstrekken. Waar begin je en andere tips...
Lees meer

OTBT: Uitslag prijsvraag Zorgtotaal

22-03-2019 De pillen zijn geteld en de winnaars zijn bekend...
Lees meer

Medicatie: Valsartan (en andere sartanen) wederom in opspraak.

04-02-2019 Bloekdrukverlagers uit de sartanen-groep blijken (nog steeds) kankerverwekkende stoffen te bevatten.
Lees meer

Medicatie: Maatregelen tegen verslavende pijnstillers

01-02-2019 Minister Bruins kondigt maatregelen aan om het gebruik van verslavende pijnstillers terug te dringen.
Lees meer