Aanpassingen vanwege corona

We hebben wat aanpassingen gedaan ivm de geldende corona maatregelen.

Online ipv bijeenkomst

De theorie, die we normaliter tijdens de bijeenkomst behandelen, wordt nu online aangeboden. Over de theorie zal een toets afgelegd moeten worden. Daarnaast moet elke deelnemer 3 casussen uitwerken en bij ons inleveren. De casussen worden door ons aangeleverd.

Er is geen vastgelegde tijd waarop je online moet zijn, je kunt ook dit onderdeel afronden in je eigen tempo. Op deze manier wordt alles behandeld en kan iedereen de cursus volledig afronden.
De certificaten worden per post verstuurd na afronding.

Zorgorganisaties

Zorgorganisaties die een locatie hebben waar onderling voldoende afstand gehouden kan worden, kunnen wel bijeenkomsten inplannen.
Het is natuurlijk ook mogelijk om de deelnemers het traject volledig online af te laten ronden.
Voor bijeenkomsten geldt een starttarief, voor het traject dat volledig online gegeven wordt niet.

Komen er nog bijeenkomsten voor particulieren?

We willen graag terug naar de originele opzet, maar dat kan pas wanneer de coronamaatregelen opgeheven worden. Helaas hebben we er geen zicht op wanneer dit gaat gebeuren.

Waarom deze oplossing?

We willen voorkomen dat onze cursisten moeten wachten tot de coronamaatregelen opgeheven zijn om de cursus te kunnen afronden.

Met een online cursus kunnen we iedereen de gelegenheid bieden om de cursus in hun eigen tempo af te ronden, zonder fysiek in contact te hoeven komen met anderen.

De inhoud van de online cursus en de waarde van het certificaat is volledig gelijk aan het traject met bijeenkomst.