Inhoud cursus medicatieveiligheid en medicatie verstrekken

 

ONDERWERPEN ONLINE

MODULE 1 - INTRODUCTIE

Geneesmiddelen
Medicatie verstrekken
Toedieningsvormen
Hoofdwerking en bijwerkingen
Verantwoordelijkheden
Aanreiken of toedienen?
Medicatiebeleid

MODULE 2 - PROTOCOLLEN

Bewaren van medicatie
Orale medicatie
Rectale medicatie
Oordruppels
Oogdruppels
Inhalatoren
Transdermale pleisters
Uitzetten van medicatie

MODULE 3 - SOMATISCHE MEDICATIE

Ziekte van Parkinson
Epilepsie
Laxeermiddele
Antistollingsmiddelen
Hoge bloeddruk
Diabetes type 2
Antibiotica
Longaandoeningen
Cholesterol
Pijnstillers

MODULE 4 - PSYCHOFARMACA

Depressie
Angststoornissen
Slaapstoornissen
Antipsychotica
Bipolaire stoornis
ADHD

MODULE 5 - VEILIGE PRINCIPES IN DE MEDICATIEKETEN

Medicatiebeleid
Stap 1 Voorschrijven
Stap 2 Ter hand stellen/afleveren
Stap 3 Opslag en beheer
Stap 4 Gereed maken
Stap 5 Toedienen en registreren
Stap 6 Evaluatie
Omgaan met medicatiefouten

BIJEENKOMST 


Het doel van de bijeenkomst is de vertaling naar de praktijk en de doelgroep waarmee je werkt. Tijdens de bijeenkomst wordt uitleg gegeven over medicatieveiligheid, inclusief wetten en regels.

De protocollen voor verstrekking zullen doorgenomen worden en we zullen kort terugkomen op de basiskennis over medicatie uit het theoriedeel.
We bieden de leerstof aan in verschillende actieve didactische werkvormen, waaronder casuïstiek, onderwijsleergesprek en demonstratie.

De bijeenkomst duurt 4 uur en wordt in-company (locatie naar keuze) gegeven.

 

VOLLEDIG ONLINE


MODULE 6 - MEDICATIEFOUTEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Oorzaken van medicatiefouten
Omgaan met medicatiefouten
Weigeren van medicatie
Verantwoordelijkheden - Cliënt
Verantwoordelijkheden - Arts
Verantwoordelijkheden - Apotheker
Verantwoordelijkheden - Zorgmedewerker

MODULE 7 - WERKSTUK EN TOETS

Toets over alle voorgaande modules
Uitwerken van 4 casussen


Iedere online module wordt afgesloten met een toets van 10 vragen, waarvoor een minimale score van 70% gehaald moet worden.

 

Wil je terug naar de cursusmogelijkheden of een offerte aanvragen?