Onderwerpen theorie

De cursus medicatieveiligheid en medicatieverstrekking zorgt er voor dat de medewerkers (weer) bekwaam worden om medicatie te mogen verstrekken.

Inhoud

De cursus wordt online aangeboden en bestaat uit 5 modules.
Elke module wordt afgesloten met een toets.

Er is geen vastgelegde tijd waarop iemand online moet zijn, de theorie kan afgerond worden in het eigen tempo. Er wordt een start- en einddatum vastgelegd in overleg met de zorgorganisatie. Na het aflstuiten van de theorie volgt een bijeenkomst op locatie.
De gemiddelde studieduur voor de theorie is 4 tot 6 uur.

Hieronder de onderwerpen per module:
 

MODULE 1 INTRODUCTIE

Medicatie
Toedieningsvormen
Hoofd- en bijwerking
Veilige principes in de medicatieketen
Verantwoordelijkheden
Aanreiken of toedienen?
Dubbele controle
Opiumwet
Zo nodig medicatie

MODULE 2 PROTOCOLLEN

Werking van geneesmiddelen
Beheer van geneesmiddelen
Orale medicatie
Rectale medicatie
Druppels
Inhalatoren
Transdermale pleisters
Uitzetten van medicatie

MODULE 3 WAT TE DOEN ALS...

Voorkomen van fouten
Omgaan met medicatiefouten
Weigeren van medicatie

MODULE 4 SOMATISCHE MEDICATIE

Ziekte van Parkinson
Epilepsie
Laxeermiddelen
Maagklachten
Antistollingsmiddelen
Hoge bloeddruk
Diabetes type 2
Antibiotica
Longaandoeningen
Cholesterol
Pijnstillers

MODULE 5 PSYCHOFARMACA

Angststoornissen
Slaapstoornissen
Depressie
Bipolaire stoornis
Psychose
ADHD