Checklist toepassen Veilige Principes (GGZ en verslavingszorg)

09-04-2024

Deze checklist is gebaseerd op het document “De veilige principes in de medicatieketen” (versie 3, december 2022, Actiz). Iedere stap wordt op hoofdlijnen weergegeven (de volledige uitwerking is te vinden in bovengenoemd document).

OTBT heeft deze checklist herschreven voor gebruik binnen GGZ en verslavingszorg en de nodige aanpassingen gemaakt, zodat de terminologie klopt met de huidige richtlijnen. De checklist mag zonder toestemming van OTBT voor niet-commercieel gebruik verveelvoudigd of gedownload worden.

De checklist kan door de ketenpartners gezamenlijk worden besproken en ingevuld. Zo ondersteunt deze checklist de afstemming en samenwerking tussen de verschillende disciplines en worden eventuele knelpunten in kaart gebracht

Klik op 'invulbare pdf' om de checklist (versie april 2024) te openen.

Medicatieveiligheid: Waar zoek je informatie over medicatie?

08-02-2024 Waar kun je het beste zoeken naar informatie over de medicatie die je moet verstrekken? Waar begin je en andere tips...
Lees meer

Wie mag er medicatie verstrekken?

23-01-2024 Hoe zit het nu eigenlijk met de bekwaamheid om medicatie te verstrekken? Wie mag er verstrekken en wat precies? We leggen het kort uit.
Lees meer

Medicatieveiligheid: dubbele controle

09-01-2024 Welke medicatie moet er dubbel gecontroleerd worden? In principe moeten alle medicijnen die niet via GDV (zakje) gegeven worden, dubbel gecontroleerd worden. In de praktijk bleek dat dit niet altijd haalbaar is, dus...
Lees meer